top of page

Kazı Raporları ve Bildiriler

Akkemik,Ü-D. Sarı

 

2015              “An Early Bronze Age floating pine chronology from Küllüoba excavation,” International Scientific Conference on                                       Dendrochronology Climate and Human History in the Mediterranean Basin, Antalya.

Efe, T

1998              “Seyitgazi/Küllüoba 1996 Yılı Kazısı”, 19. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara. s.151-171.

1999              “Küllüoba 1997 Yılı Kazısı”, 20. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, s.165-182.

2000a            “Küllüoba 1998 Yılı Kazısı”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara, s.117-128.

2000b           “The Interaction Between Cultural/Political Entities and Metalworking in Western Anatolia during the Chalcolithic                                    and Early Bronze Ages”, (yay. haz. Ü. Yalçın) Anatolian Metal II, Bochum, s. 49-65.

2001              “Küllüoba 1999 Yılı Kazısı”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara, s. 105-118.

2002              “Küllüoba 2000 Yılı Kazısı”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara, s. 315-326.

2003              “Küllüoba 2001 Yılı Kazısı”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara, s. 461-466.

2004              “Küllüoba Kazısı 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, s. 19-28.

2005              “Küllüoba 2003 Yılı Kazı Çalışmaları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara, s. 29-44.

 

2006              “The Theories of the "Great Caravan Route" Between Cilicia and Troy: The Early Bronze Age III Period in Inland                                              Western Anatolia, (British Museum’da tertiplenen sempozyum bildirisi)

 

2008              “The Early Bronze Age Chronology of the Eskişehir Region in the Light of the New Research”, (yay. haz. Chr.G.                                              Doumas,, A. Giannikouri ve O. Kouka), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference,                                            Athens, April 11th-14th.

2014              “Rethinking Trade and Trade Routes in the Early Bronze Age of Western Anatolia”, Pathways of communication:                                           Roads and routes in Anatolia from Prehistory to Seljuk Times , British Institute at Ankara.

 

Efe,T- Fidan,E-Sarı,D-M. Türkteki

 

2011             “Küllüoba 2010 Yılı Kazı Çalışmaları”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Malatya, s. 485-500          

Efe,T- -Sarı,D-Türkteki, M-E, Fidan

 

2012              “Küllüoba 2011 Yılı Kazı Çalışmaları”,34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum, s. 195-200.

 

Efe,T- Türkteki, M-E, Fidan-D. Sarı

2013              “Küllüoba Kazıları 2012”, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, s. 290-295.

Efe,T- Fidan, E-Sarı, D-M. Türkteki

 

2014              “Küllüoba Kazıları 2013”, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı 36, Erzurum, s. 573-582.

 

Efe,T-M.Türkteki

 

2012              “Eskişehir Bölgesi İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği,” Orta Anadolu İlk Tunç Çağı II. Çalıştayı, Kaman Japon Anadolu                                     Araştırmaları Merkezi, Kırşehir.             

Fidan,E

2013a             “Küllüoba İlk Tunç Çağı Metal Eser Kalıpları” ,ODTÜ 3. Arkeometri Çalıştayı, Ankara .

2013b            “Küllüoba İlk Tunç Çağı Mimarisinde Taş Kullanımı ve Taş yataklarının araştırılması,” Uluslararası 29. Arkeometri                                       Sonuçları Toplantısı, Muğla 

Sarı, D

 

2004              “Küllüoba Höyüğü İlk Tunç Çağı II Çanak Çömleği,” İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-4

                          İstanbul.

 

2012              “Eskişehir Bölgesi ve Yakın Çevresinin İlk Tunç Çağı II Çanak Çömleği,” Orta Anadolu İlk Tunç Çağı II. Çalıştayı,                                           Kaman Japon Anadolu Araştırmaları Merkezi, Kırşehir.

 

2014              “Eskişehir Bölgesi Erken Tunç Çağı I II Dönemi,” Yeni Araştırmaların Işığında Batı ve Orta Anadolu Erken Tunç Çağı                                    Kronolojisinin Güncel Bir değerlendirmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı, Bilecik

 

2015              “Eskişehir Region in the Early Bronze Age,” The Phrygian Lands Over Time (From Prehistory to the Middle of the 1st                                    Millennium AD, Eskişehir   

Şahin, F

2015              “A Lead Figurine from Küllüoba,” SSHIF2015 - Social Sciences and Humanities in Focus, Warsaw.

2017              "New suggestions on the emergence of Hittite cultural entity based on pottery evidence from Küllüoba Mound                                             situated in Phrygia", The European Meeting on Ancient Ceramics, Bordeaux.

 

Türkteki, M

 

2004              “Küllüoba İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar                                   Toplantısı-4, İstanbul

2010              “Küllüoba Kazıları  2009,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-10,

                          İstanbul.

2012               ''The First Use of Wheel Made Pottery and its Distribution in Western and Central Anatolia", Identity and Connectivity,                               Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Floransa.

2013              "Batı Anadolu da Çanak Çömlek Yapım Teknikleri Üzerine Bir Araştırma Melez Yapım Yöntemlerinin X Işını Radyografisi                             ile Tanımlanması", 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Muğla

2014a             "Küllüoba Erken Ilk Tunç Çagı III Çanak Çömlegi", IV. International Archaeology Symposium, Kütahya (Baskıda).

2014b             “Küllüoba Erken ETÇ III Çanak Çömleği”, Yeni Araştırmalar Işığında Batı ve Orta Anadolu Erken Tunç Çağı                                                    Kronolojisinin Güncel Bir DeğerlendirmesiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı, Bilecik.

bottom of page